Installation & Service

Installation av LVP/AC av alla märken: Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Daikin, Elektrolux, Panasonic, LG, Fujitsu, IVT.

Standard installation av LVP/AC med 4 meter rördragning. Matning elkabel max 3 meter.

Garanti

Installations garantin gäller i 90 dagar efter installationen är utförd. Garantin gäller om det börjar läcka i kopplingar och kondensvatten läckage.

Material

• Rörlängd fyra meter inkl kanaler
• Väggkonsol för utomhusdel
• Vibrationsdämpare

Arbete

• Utedelen placeras i samråd med kund skall maskinen placeras på otillkomligt ställe skall stege eller ställning finnas  på plats samt ev bärhjälp.
• 1 hål ingår. Vid håltagning i betong gäller överenskommelse direkt med installatör.
• Tätning av hålgenomföring
• El med stickpropp
• Igångsättning och test av värmepump.
• Instruktion till kund om handhavande.
• Grovstädning emballage till värmepump lämnas kvar hos kund.

Kundens ansvar

• Samråda med montör var värmepumpen skall placeras. Vid svåråtkomliga ställen skall stege eller ställning finnas på plats samt ev bärhjälp.
• Jordat uttag eller dosa skall finnas i anslutning till utomhusdelen.
• Framkomlig väg till arbetsplats (skottning av snö exempelvis)
• Bortforsling av emballage.
• Installatör/Tekniker måste ha arbetsskor när han jobbar både innanför och utanför huset. Kunde får själv se till att golvet är täckt med kartong eller annat material så det inte sker skador på golvet.
• Fasadskador pga hålgenomföring ersätts ej.

Övriga villkor

• Vid installation på plats utan framkomlig väg, exempelvis ö tillkommer en extra avgift.

För att utnyttja ROT-avdrag behöver vi:

• Ditt personnummer
• Din fastighetsbeteckning

Att tänka på:

• Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
• Huset måste vara äldre än 5 år
• Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?

Om skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skatteredaktionen som FS Kyl har dragit av, har FS Kyl rätt att efterfaktura de belopp som skatteverket inte beviljat.

Service

Vi utför service på luft-luftvärmepumpar och kan hjälpa till med felsökning och reparation av trasiga luftvärmepumpar vid reklamations- och garantiärenden.

Service luft/luft värmepump

Regelbunden rengöring ökar systemets kapacitet & minskar strömförbrukning = lägre elräkning.

Öka effektivitet på din värmepump & spara pengar.

Service är nödvändigt på din värmepump vart annat år.

Vi kontrollerar & gör följande på din luft/luft värmepump.

INNEDEL

• Rengörning förångare/kondensor

• Smörjning rörliga delar

• Rengörning plasthölje insidan

• Funktions Kontroll på fjärrkontroll.

UTEDEL

• Rengörning på ute del alltså förångare/kondensor

• Rengörning kondens vatten avlopp

• Kontroll värme kabel

• Kontroll vibrationer

• Gas kontroll, eventuellt hitta läckage (gas fyllning & reparation ingår EJ)

• Provkörning & tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *